Rekenen oefenen?

Het vak rekenen bestaat op basisscholen uit veel verschillende vaardigheden, bijvoorbeeld klokkijken, cijferend rekenen, breuken en procenten. Wanneer je kind alle rekenvaardigheden beheerst, kan hij of zij deze inzetten om rekenproblemen op te lossen. Denk hierbij aan het bakken van een taart, het plannen van een treinreis, het bepalen hoe lang je kind nog ergens voor moet sparen of het berekenen van kortingen.

Online bijles op eigen tempo
Veel kinderen beheersen echter niet alle rekenvaardigheden en daarom kan het goed zijn om alle rekenvaardigheden nog eens te herhalen Zo weet je zeker dat je kind alle deelvaardigheden beheerst en heeft je kind meer zelfvertrouwen bij het oplossen van rekenproblemen. Ik leg alle rekenvaardigheden van de basisschool duidelijk uit en zorg dat het zelfvertrouwen en het plezier in rekenen van je kind groeit. Dit alles gaat op het tempo dat past bij jouw kind.

Dagelijks herhalen voor gegarandeerd succes!
Wanneer je kind de instructies snapt, is het van belang dat de rekenvaardigheden dagelijks geoefend worden. Op deze manier komt je kind dagelijks in aanraking met de materie en is het makkelijker te onthouden! Mocht je oefenmateriaal nodig hebben, dan raad ik de oefensoftware Rekentuin aan. Hiermee kunnen verschillende rekensommen geoefend worden. Kinderen vinden de software erg leuk om mee te werken en de resultaten zijn geweldig!

Contact

Taal & Spelling

Het vak Taal bestaat op basisscholen uit verschillende vaardigheden. Ik heb ervoor gekozen om vier vaardigheden uit te lichten waar kinderen vaak moeite mee hebben op school. Dit zijn de onderdelen Spelling, Werkwoordspelling, Zinsontleding en Woordbenoemen. Voor al deze onderdelen geef ik duidelijke instructie die stap voor stap laat zien hoe je een spellingsregel moet toepassen, hoe je werkwoorden moet vervoegen, wat het stappenplan is om een zin te ontleden en hoe je verschillende woordsoorten kunt herkennen.

Taal & Spelling online oefenen
Om te oefenen raad ik de oefensoftware Taalzee aan. Binnen Taalzee kan je kind de spellen goed gespeld, werkwoorden, zinsontleden en woordbenoemen dagelijks oefenen. Kinderen vinden het leuk om te doen en de resultaten zijn geweldig!

Online bijles
Ik ben er zeker van dat je kind na mijn lessen een ‘oh-zit-dat-zo!’ -moment heeft en de regels en stappenplannen zelfstandig kan uitvoeren. Wanneer je kind de instructies snapt, is het verstandig om dagelijks even te oefenen voor het beste resultaat!

Contact

Studievaardigheden

De vaardigheden die kinderen nodig hebben om informatie te verwerken noemen we Studievaardigheden. Studievaardigheden kent vier onderdelen:

  • Opzoekvaardigheden

  • Kaartbegrip

  • Tabellen & Grafieken

  • Begrijpend Lezen

Studievaardigheden is op veel scholen geen apart vak, omdat je bovenstaande vaardigheden ook leert bij de vakken Taal, Rekenen en Aardrijkskunde. Ik vind het echter belangrijk om deze vaardigheden uit te lichten, omdat studeren een stuk makkelijker wordt als je deze vaardigheden beheerst.

Wat zijn Opzoekvaardigheden?
Bij Opzoekvaardigheden leer je onder andere alfabetiseren en gebruik te maken van verschillende informatiebronnen (bv: woordenboek, encyclopedie en telefoonboek).

Wat leer ik bij Kaartbegrip, Tabellen & Grafieken?
Bij Kaartbegrip leer je hoe je kaarten kunt lezen èn bij Tabellen & Grafieken leer je hoe je informatie uit schema’s, tabellen en (beeld)grafieken kunt aflezen.

Begrijpend Lezen
Ik heb Begrijpend Lezen als een apart vak uitgelicht, omdat ik dit een zeer belangrijk vak vind. Bij Begrijpend Lezen leer je onder andere samenvatten en het herkennen van verbanden binnen een tekst.

Contact

Begrijpend Lezen

Nadat je kind heeft leren lezen (technisch lezen), wordt het lezen ingezet om te leren. Begrijpend Lezen komt eigenlijk bij elk vak voor. Denk hierbij aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Taal en zelfs Rekenen. Maar ook buiten school is Begrijpend Lezen belangrijk. Denk hierbij aan een mailtje, een app-je, een verjaardagskaart of wanneer je kind aan de hand van een recept een lekkere taart gaat bakken.

Begrijpend Lezen houdt in dat je snapt wat je leest. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het betekent niet dat dit vanzelf gaat.

Om goed te kunnen begrijpen wat je leest, is het nodig om de onderstaande basisvaardigheden te beheersen.

Vlot lezen
Wanneer je kind nog bezig is met het verklanken van woorden, ligt de aandacht nog op technisch lezen en kun je niet van je kind verwachten dat je kind begrijpt wat hij of zij leest. Je kind moet dus eerst vlot kunnen lezen, voordat jullie bezig gaan met tekstbegrip. Je kunt je kind hierbij helpen door samen dagelijks 15 minuutjes hardop te lezen.

Woordenschat
Hoe meer woorden je kind kent binnen een tekst, hoe makkelijker je kind die tekst begrijpt. Je kunt je kind hierbij helpen door dagelijks nieuwe woorden aan te bieden of door een oefenprogramma te gebruiken, bijvoorbeeld Taalzee. Laat hem of haar de spelletjes woordenschat en spreekwoorden dagelijks oefenen en de resultaten zullen je versteld doen staan.

Kennis van de wereld
Wanneer je kind al het één en ander over het onderwerp van een tekst weet, is het makkelijker om de tekst te begrijpen. Je kunt je kind hierbij helpen door (samen) naar informatieve kinderprogramma’s te kijken via SchoolTV zoals Huisje Boompje BeestjeHet Jeugdjournaal en Het Klokhuis. Praat met je kind achteraf over het programma: Waar ging het over? Wat was interessant en waarom? Wat heb je geleerd?

Leesplezier
Kinderen die met plezier lezen, zullen meer gaan lezen en het steeds leuker vinden, omdat ze er beter in worden. Kinderen die met tegenzin lezen, bouwen minder leeservaring op en krijgen het steeds moeilijker. Je kunt het leesplezier van je kind beïnvloeden door hem of haar zelf boeken uit te laten kiezen die hem of haar aanspreken, door je kind een abonnement te geven op een tijdschrift die hij/zij leuk vindt (een Donald Duck staat ook vol tekst!) of door samen te lezen (om de beurt een bladzijde of een alinea). Probeer tijdens het lezen vragen te stellen over de tekst: Waar denk je dat het verhaal over zal gaan? Wat denk je dat de hoofdpersoon gaat doen? Wat zou jij doen? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Maar ook over de het verhaal zelf: Wat is er gebeurd? Hoe reageerde de hoofdpersoon? Waar speelt het verhaal zich af? Etc.

Leesstrategieën
Wanneer je kind bovenstaande basisvaardigheden beheerst, wordt begrijpend lezen een stuk makkelijker, maar je kind is er dan nog niet. Hij/zij heeft leesstrategieën nodig om een tekst actief te kunnen lezen en te interpreteren. Dit is waar het vak Begrijpend Lezen aandacht aan besteedt. Wat doe je voor, tijdens en na het lezen? Met wat voor soort tekst heb je te maken? Wat is het onderwerp van de tekst? Wat is de hoofdgedachte van de tekst? Welke verbanden vind je binnen de tekst? Welke signaalwoorden geven dit aan? Ect. Deze verschillende leesstrategieën leg ik duidelijk uit en oefen ik samen met je kind. Je kunt vervolgens samen de verschillende leesstrategieën toepassen binnen alles wat jullie thuis lezen: een stripboek, een recept, een reclamefolder, een informatief boek of een gewoon leesboek.

Oefening baart kunst!
Begrijpend Lezen is een vak dat je door veel oefenen gaat beheersen. Het ene kind gaat het makkelijker af dan de ander, maar iedereen kan het leren! Maak het nog makkelijker door te kiezen voor de online bijles van Appeltje-Eitje!

Contact