Juf Annemat

Mijn naam is Annemat Rhee en ik ben al sinds 2007 werkzaam binnen het onderwijs als groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider en directrice. Ik heb voor alle groepen van de basisschool mogen staan zowel in het binnenland als in het buitenland.

Appeltje Eitje
Ik geef binnen Appeltje Eitje online lessen aan Nederlandstalige kinderen over de hele wereld die om welke reden dan ook de school niet fysiek kunnen bezoeken. Denk hierbij aan langdurig zieke kinderen, culturele- en sportieve talenten, reizende kinderen, kinderen die in het buitenland wonen èn thuisonderwijs. Daarnaast verzorg ik Remedial Teaching (RT), bijles en CITO-trainingen (ik leer je de basisvaardigheden die je de rest van je leven in kan zetten, niet enkel voor de CITO).

De juf 
Samen met mijn man Martijn, dochter Wende en hond Puk woon ik in Perranporth ,Cornwall (UK). In mijn vrije tijd ben ik meestal op het strand te vinden of ben ik aan het surfen. Je ziet me ook vaak gezellig een bakkie doen met vrienden en vriendinnen of even lekker lezen.

Rekenen

Schaalsommen, Cijferen, Kommagetallen, Breuken, Procenten, Verhoudingstabellen, Klokkijken en meer…

Taal & Spelling

Spelling, Werkwoordspelling, Zinsontleding en Woordbenoemen

Studievaardigheden

Grafieken & Tabellen, Kaartbegrip, Opzoekvaardigheden

Begrijpend Lezen

Tekstsoorten, Samenvatten, Signaalwoorden en meer…