Online bijles voor de belangrijkste basisschool vaardigheden!

Als jouw zoon of dochter structureel moeite heeft met een bepaald vak kan je het beste kiezen voor online bijles van Appeltje Eitje. Naast kinderen uit het reguliere (basis) onderwijs, is de bijles ook uitermate geschikt voor kinderen die op hoog niveau sporten, langdurig ziek zijn, of voor langere tijd in het buitenland verblijven. Bijles draagt niet alleen bij aan betere resultaten,

maar nog veel belangrijker ook aan een positievere schoolervaring, meer zelfvertrouwen en minder stress. De bijles vindt doorgaans 1 á 2 keer per week plaats. Het ligt er maar net aan hoeveel begeleiding jouw kind nodig heeft. Bij Appeltje Eitje draait het namelijk nooit om een standaardtraject. Ik ga heel persoonlijk te werk en speel te allen tijde in op de leerbehoefte van jouw kind.

Als jouw zoon of dochter structureel moeite heeft met een bepaald vak kan je het beste kiezen voor online bijles van Appeltje Eitje. Naast kinderen uit het reguliere (basis) onderwijs, is de bijles ook uitermate geschikt voor kinderen die op hoog niveau sporten, langdurig ziek zijn, of voor langere tijd in het buitenland verblijven.

Bijles draagt niet alleen bij aan betere resultaten, maar nog veel belangrijker ook aan een positievere schoolervaring, meer zelfvertrouwen en minder stress. De bijles vindt doorgaans 1 á 2 keer per week plaats. Het ligt er maar net aan hoeveel begeleiding jouw kind nodig heeft. Bij Appeltje Eitje draait het namelijk nooit om een standaardtraject. Ik ga heel persoonlijk te werk en speel te allen tijde in op de leerbehoefte van jouw kind.

Maatwerk

Persoonlijk

Leerplezier

Effectiever dan huiswerkbegeleiding

Overal te volgen

Ondersteuning op maat

Tijdens de bijles herhaal ik de specifieke lesstof waar jouw kind moeite mee heeft op zijn/haar eigen tempo en op een manier die bij hem/haar past. Bij voorkeur gebruik ik dezelfde les methode als de school, maar daarnaast zet ik ook mijn eigen materialen in. Als extra mogelijkheid bied ik ook pre-teaching aan tijdens de bijlessen. In goed overleg met de school behandelen we dan de lesstof van de eerstvolgende les. Online bijles is overal ter wereld te volgen.

Rekenen

Schaalsommen, Cijferen, Kommagetallen, Breuken, Procenten, Verhoudingstabellen, Klokkijken en meer…

Taal & Spelling

Spelling, Werkwoordspelling, Zinsontleding en Woordbenoemen

Studievaardigheden

Grafieken & Tabellen, Kaartbegrip, Opzoekvaardigheden

Begrijpend Lezen

Tekstsoorten, Samenvatten, Signaalwoorden en meer…